شرایط و قوانین ثبت نام

  1. شرکت در دوره ها، منوط به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه نفرات مشخص شده می باشد.
  2. در صورتیکه برنامه قطعی شده کلاس به هر دلیلی از طرف گروه دایکه کنسل گردد، ۱۰۰% هزینه های پرداخت شده مسترد خواهد شد.
  3. در صورت اعلام انصراف از کلاس، تا ۵ روز کاری قبل از تشکیل دوره، ۱۰۰% مبلغ هزینه مسترد خواهد شد.
  4. در صورت اعلام انصراف از کلاس، بین ۲ تا ۴ روز کاری قبل از تشکیل دوره، ۵۰% مبلغ هزینه مسترد خواهد شد.
  5. در صورت اعلام انصراف از کلاس، ۱ روز کاری قبل از تشکیل دوره و یا عدم حضور در کلاس، هیچ گونه هزینه ای به متقاضی مسترد نخواهد شد
  6. هرچند رویکرد گروه داده کاوی دایکه سعی در تهیه فایل ویدئویی جلسات دوره های نرم افزاری و ارائه آنها به شرکت کنندگان عزیز می باشد، اما تعهدی در این مورد نخواهد داشت و درصورت پیش آمدن مشکلات فنی خود را ملزم به این امر نمی داند.
  7. در پایان دوره گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگانی که حداقل در ۷۵ درصد جلسات دوره حضور داشتند، اعطا خواهد شد.
  8. گروه دایکه مسئولیتی در قبال ارسال گواهینامه یا سایر مستندات احتمالی دوره ها نخواهد داشت و مراجعه حضوری جهت دریافت آنها و یا ارسال آن از طریق پست یا پیک بر عهده شرکت کنندگان می باشد.